Lingerstiege

Driehonderd jaar geleden heette de Lingerstiege nog "Loeninger Stiege" en had het zijn naam waarschijnlijk te danken aan de kasteelkapelaan en eerste lutherse hofprediker in Bentheim, "Johann van der Loan", die rond het midden van de 16e eeuw in de naburige parochie woonde.

In de loop van de tijd werd "Loeninger Stiege" "Lingerstiege". Vanuit het zuiden was de Lingerstiege, met zijn verbinding naar de westelijke Hellendoornstiege, Wilhelmstraße en de Synagogenstiege, de kortste en snelste route naar het kasteel, die te voet of te paard kon worden genomen. Aan het bovenste einde van de Lingerstiege, voor de bocht naar de Kirchstraße, was een plas waaruit de bewoners van de buurt van de Lingerstiege, Kirchstraße en waarschijnlijk ook de oostelijke Wilhelmstraße zichzelf van drinkwater voorzagen.

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.