© Schubert

Spoorzoeken in en om Nordhorn - "Auf den Spuren alter Wasserwege"

In een oogopslag

  • gemakkelijk
  • 26,51 km
  • 6 uren 20 minuten
  • 29 m
  • 16 m

Beste seizoen

In het spoor van oude waterwegen (27 km)

Al in de middeleeuwen liep er een handelsroute van Bremen naar Amsterdam door de nederzettingen van het vroege Nordhorn. Al in 1160 werd er vanuit Nordhorn Bentheims zandsteen naar Nederland verscheept. De terugkerende schepen brachten kruiden, textiel, cacao, tabak, thee en andere handelswaar mee terug. In de bloeitijd lagen er wel 1.200 vrachtkranen en schepen in Nordhorn voor anker. In die tijd was Nordhorn de uitvalsbasis van welgestelde kooplui, reders en schippers.
De bijna 170 km lange Vecht stond in de middeleeuwen nog rechtstreeks in verbinding met de zee en was eeuwenlang het centrum van de Nederlandse zeehandel. Met het in 1904 voltooide Nordhorn-Almelo-kanaal werd de verbinding met het Nederlandse waterwegennet een feit.
Als wandelaars het verloop van de Vecht in noordelijke richting volgen, komen ze aan bij klooster Frenswegen, dat vandaag de dag dienst doet als oecumenisch ontmoetingscentrum.
Als je in westelijke richting doorloopt, bereik je via kleine bospaadjes de oude Grenzweg, die Nederland van Duitsland scheidt. Van hieruit wandel je door bossen en heidevelden naar het Nederlandse beschermd natuurgebied De Bergvennen. Hier leeft een groot aantal zeldzame dier- en plantensoorten, zoals de kleine watersalamander, zandhagedis, adder of boomleeuwerik.

Weer

Algemene informatie

Wat wil je nu doen?

Meer routes

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.